Westfalenhalle
Rheinlanddamm 200,
Dortmund,
Loading map